Hiilijalanjälki kompensoidaan päästövähennysprojekteihin investoimalla

Hesburger on jo pitkään pienentänyt omaa hiilijalanjälkeään erilaisilla teoilla, kuten hyödyntämällä aurinkoenergiaa ja maalämpöä, keräämällä talteen hukkalämpöä ja vähentämällä pakkausmateriaalien käyttöä.

Koska ketjun tuotteista ei omin toimin saada täysin hiilineutraaleja, tekee Hesburger yhteistyötä Nordic Offsetin kanssa, ja tarjoaa tuotteita, joiden hiilijalanjälki on kokonaan hyvitetty vapaaehtoisen päästökaupan päästökompensoinnin avulla.

Valittujen tuotteiden hiilijalanjälki kompensoidaan investoimalla Gold Standard- sertifioituihin päästövähennysprojekteihin Etiopiassa ja Ugandassa.

Ota yhteyttä

Palveluihimme luottavat muun muassa

Hankkeet Etiopiassa ja Ugandassa

Lounais-Etiopiassa paikalliset yhteisöt toteuttavat World Visionin johdolla projekteja, joissa ennallistetaan vuoristometsiä.

Ugandan projektissa kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään energiatehokkaiden keittimien avulla, jotka vähentävät tarvetta hakata alueen metsää polttopuiksi.

Etiopian hankkeissa ennallistetaan paikallisten vuoristorinteiden voimakkaasti rappeutunutta metsää ja lisätään uusien puiden istuttamista alueelle. Pitkän aikavälin tavoitteina on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen, parantaa veden kiertoa ja lisätä maatalouden tuottavuuttaa hedelmällisen maaperän lisääntymisen myötä.

Hankkeessa olennaista on myös paikallisten yhteisöjen aktiivinen osallistuminen ja itsemääräämisoikeus. Projektialueiden yhteisöissä asuvat ihmiset ovat suoraan vastuussa hankkeen toteutuksesta.

Hanke on erinomainen esimerkki yhteisöpohjaisesta metsänistutuksesta, joka lisää hiilidioksidin sitomista, biologista monimuotoisuutta ja sosiaalisia etuja alueella.

Esimerkiksi Sodon alueen hankkeen kokonaispinta-ala on 503 hehtaaria ja hanke sitoo lähes 200 000 tCO2e kasvihuonekaasupäästöjä hankkeen laskenta-aikana.

Hankkeen sosiaalisia hyötyjä ovat mm.

 • Paikallisten yhteisöjen oman omistuksen ja hallinnon kehittäminen
 • Paikallisten yhteisöjen vähentyneet terveysriskit, parantunut ravitsemus ja lisääntynyt koulunkäynti
 • Maanviljelijöille järjestettävän karjankasvatuksen, metsätalouden ja luonnollisen uudistamisen koulutuksen kautta lisääntyvät mahdollisuudet tulojen monipuolistamiseen
 • Paikallisten pitkäaikainen ja oikeudenmukainen työllisyys (tähän mennessä luotu yli 2 000 työpaikkaa)
 • Parantunut infrastruktuuri (tiet, terveydenhoitotilat ja koulut)

Hankkeen ympäristöhyötyjä ovat mm.

 • Hallitsemattoman metsän tuhoutumisen estäminen ja metsien ennallistaminen
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen (mm. pirstaloituneiden metsäalueiden yhdistäminen ja lajien suojelu)
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilensidonta
 • Luonnonjärjestelmien palauttaminen
 • Eroosion torjunta ja tulvien vähentäminen
 • Vedenhankinnan turvaaminen ja maaperän suojelu

Aloita hiilijalanjäljen hallinta jo tänään ottamalla yhteyttä

Päivitä yrityksesi toiminta ilmaston kannalta kestävämmälle pohjalle.

100% kotimainen Nordic Offset tarjoaa yrityksellesi asiantuntevaa hiilijalanjäljen laskentaa ja konsultaatiota päästöjen pienentämiseksi. Välitämme lisäksi päästövähennyksiä laadukkaimmista Gold Standard -sertifioiduista kompensointihankkeista.

Asiantuntijamme DI Maija Saijonmaa ja MMM Anna-Katri Räihä ovat Suomen johtavia hiilijalanjäljen laskennan ja ilmastovastuun osaajia.

Valitse, mistä palveluista olet kiinnostunut ja täytä yhteystietosi
 • Hidden
  Älä täytä tätä. Jos tässä kentässä on jotain, niin se on luultavasti koneellisesti lisätty ja lomakkeen tietoja ei ollenkaan käsitellä.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.