Juustoportille vastuullisuus liiketoiminnassa on keskeinen arvo ja toimintatapa. Kasvava perheyritys tunnetaan laadukkaista ja palkituista meijerituotteistaan. Juustoportti satsaa mm. aurinkovoimaan ja bioenergiaan, sekä minimoi kuljetuksia, ruokahävikkiä ja jätteitä.

 

Juustoportti on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka rakentaa aitoa kilpailuetua ekologisuuden ja pitkäjänteisen vastuullisuustyön varaan. Kuluttajalle Juustoportin tuotteet tarjoavat jo tänä päivänä sellaista kestävää laatua ja arvoa, jota muiden alan toimijoiden on vaikea saavuttaa.

Panostukset energia- ja ympäristöprojekteihin sekä kokonaisvaltainen tuotannon optimointi on vähentänyt Juustoportin tuotannon hiilijalanjälkeä keskimääräistä pienemmäksi. Loogisena jatkona kestävyysponnisteluille yritys on halunnut selvittää tuotannon hiilijalanjäljen tarkasti ja toteuttaa meijerin toiminnan sekä Vapaan lehmän maitotuotteiden kohdalla hiilineutraaliuden, ensimmäisenä Suomessa.

Juustoportin meijerin toiminnan ja Vapaan lehmän maitotuotteiden elinkaaren hiilijalanjäljen laskennan suoritti Luonnovarakeskus. Nordic Offset konsultoi ja toteutti kompensoinnin välittämällä Gold Standard-sertifioidut päästövähennykset metsitys- ja energiatehokkuushankkeista Etiopiassa ja Ugandassa.

Uudet Vapaan lehmän hiilineutraalit maitotuotteet lanseerattiin näyttävästi “Jäljetön tulevaisuus, nyt” -kuluttajakampanjalla vuoden 2019 aikana. Nordic Offset avusti viestinnässä tarjoamalla mm. ensikäden tietoa ja kuvia päästövähennyshankkeiden tarkastusmatkoilta. Ensimmäiset hiilineutraalit maitotuotteet ja Juustoportin työ kestävyyden eteen on vastaanotettu erinomaisesti ja työ hiilijalanjäljen pienentämiseksi jatkuu. Lue lisää Juustoportin toimenpiteistä.