Nordic Offset toteutti Staironille hiilijalanjäljen laskennan ja auttoi tunnistamaan päästövähennystoimenpiteitä. Staironin tavoitteena on omalla esimerkillään tuoda vetoapua myös asiakkaidensa päästöjen seurantaan ja raportointiin.

Suomen asettamaan vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi teollisuudella on merkittävä rooli päästövähennystoimenpiteiden toteuttamisessa. Vaikka pk-yrityksille ei ole vielä määritetty lainsäädännöllistä velvoitetta päästölaskennalle, se koskee kuitenkin monien yrityksien asiakkaita erityisesti vastuullisuusraportoinnin osalta. Tällöin päästötietoa pyydetään myös alihankintaketjujen yrityksiltä.

Stairon on teollinen palveluyritys, joka valmistaa ja kehittää prosessilaitteita eri alojen teollisuusyrityksille Suomessa ja ulkomailla. Stairon haluaa olla päästötiedon tuottamisessa ja toimialan ilmastovaikutuksien vähentämisessä edelläkävijä, niinpä yrityksen kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensin vuodelle 2021 ja pian myös vuodelle 2022.

Nordic Offset toteutti Staironille GHG-protokollaan perustuvan hiilijalanjäljen laskennan, jonka tulosten perusteella Stairon sai konkretiaa omista päästöistään sekä suurimmista päästölähteistään. Lisäksi tulosten analysoinnin perusteella Nordic Offset esitti konkreettisia toimenpidevaihtoehtoja, joilla päästövähennyksiä voitaisiin lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä kiittelee Nordic Offsetin kokonaisvaltaista asiantuntemusta ilmastovastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja laajaa verkostoitumista alan toimijoiden kanssa.

”Lisäksi työn tekemistä helpottaa kokonaispalveluntarjonta, eli tulosten ja toimenpidesuunnitelman lisäksi voimme myös kompensoida heidän kauttaan luotettavasti ne päästöt, joihin ei valitettavasti pystytä vielä omilla vähentämistoimilla välittömästi vaikuttamaan”, Kylä-Nikkilä sanoo ja jatkaa: ”Vaikka omat toimenpiteemme ovat luonnollisesti ensisijaisia toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa, tulee hiilineutraaliuden tavoittelu vaatimaan meiltä myös kompensointia.”

Lue lisää Staironin ilmastotyöstä täältä.

Haluatko tietää lisää hiilijalanjäljen laskennasta? Kysy lisää asiantuntijoiltamme.