Kiertotalousyritys Soilfood Oy:n maanparannuskuitujen aikaansaama maaperän hiilensidonta on nyt Puro.earth -markkinapaikan sertifioimaa ja todentamaa. Nordic Offset toimi Soilfoodin projektissa neuvonantajana alusta asti.

Nordic Offsetin asiantuntijapalveluihin kuuluu potentiaalisten ilmastohankkeiden konsultointi ja laskentametodien kehittäminen, jotta hankkeissa syntyvät päästövähennykset voidaan sertifioida ja laskea päästökauppamarkkinalle myyntiin. Näin hankkeet voivat saada rahoitusta päästökaupasta ja hyödyt ilmastolle skaalautuvat.

Nordic Offset ja Soilfood Oy käynnistivät ilmastohankeyhteistyön vuonna 2019 sertifioidakseen Soilfoodin innovaation tuottaman hiilensidonnan vapaaehtoiselle päästökauppamarkkinalle. Projektissa toteutettiin metodologia, jonka avulla syntyvä hiilinielu voidaan laskea ja todentaa ulkopuolisen tahon toimesta, ja näin sertifioida hiilinieluyksiköiksi. Nordic Offset avusti Soilfoodia erityisesti kompensointimarkkinan toiminnan ja parhaiden käytäntöjen asiantuntijana.

 

Teollisuuden sivuvirtojen hiili hyötykäyttöön

Soilfoodin jalostamat kuidut kierrättävät teollisuuden sivuvirtoja maataloudessa käytettäväksi maanparannusaineeksi. Kierrätysraaka-aineen sisältämää hiiltä sitoutuu maanparannuskuitujen ansiosta takaisin maahan pitkäaikaisesti, sen sijaan että se poltettaisiin energiantuotannossa ja siirtyisi ilmakehään. Koska maanparannuskuitujen käyttö maataloudessa sitoo hiiltä enemmän, kuin mitä kuitujen tuotannossa on syntynyt, päätettiin nettohiilensidonnalle hakea sertifiointia. Hiilinieluyksiköiden sertifiointi ja todennus päätettiin toteuttaa Puro.earth -markkinapaikan kautta. Kuitujen rahoitusmallista kehitettiin läpinäkyvä ja avoin. Hiilensidonnan lisäämisestä ja myynnistä hyötyvät etupäässä viljelijät.

“On todella tärkeää, että Suomessa on yksityisen sektorin innovaatioita, jotka hyödyntävät kiertotalouden malleja, tuottavat hiilensidontaa tai päästövähennyksiä, ja näin torjuvat ilmastonmuutosta. Kun ilmastovaikutus on todennettu ja parhaiden käytäntöjen mukainen, voidaan syntynyttä hyötyä käyttää siellä, missä päästöjen vähentäminen ei ole vielä nykyteknologialla mahdollista”, kertoo Nordic Offsetin johtava asiantuntija Maija Saijonmaa.

 

Kotimaisen päästökompensoinnin mahdollisuudet kasvavat

Vaikka tällä hetkellä Suomessa toteutetun hiilensidonnan kompensointikäytössä on niin kutsutun kaksoislaskennan riski, markkinat ennakoivat jo mahdollisuutta yksityisen sektorin kompensoinnin erottamisesta Suomen valtion hiilitaseesta.

”Vapaaehtoinen päästökauppa on tällä hetkellä edelleen keskittynyt kehittyviin valtioihin, joissa ei vielä ole ilmastolainsäädäntöä, ja markkinaa johtavat Gold Standardin ja Verran sertifioimat hankkeet. Tästä huolimatta kotimaisten yritysten kannattaa pohtia, olisiko oma innovaatio rekisteröitävissä tuottamaan sertifioituja myytäviä päästövähennyksiä. Se on tietyin ehdoin mahdollista jo nyt. Säännöt selkeytyvät entisestään, jos suomalaisten ilmastohankkeiden virallinen rekisteri otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön. Kehityshankkeet kannattaa siis aloittaa heti, jotta laskentametodologiat ovat kunnossa, kun kotimainen sertifiointi yleistyy”, Saijonmaa kannustaa.

 

Kysy asiantuntijoiltamme lisää, jos kiinnostuit oman yrityksesi tai innovaatiosi päästövähennyspotentiaalin kaupallistamisesta. Nordic Offset hakee aktiivisesti uusia sertifioitavia suomalaisia innovaatioita, jotka tuottavat nettohiilensidontaa tai päästövähennyksiä. Jos haluat kuulla lisää Soilfoodista tai haluat hyvittää yrityksesi hiilijalanjäljen Puro.earth -sertifioitujen, kotimaisten hankkeiden avulla, ota meihin yhteyttä.

 

 

 

Kuvituskuvan lähde Soilfood Oy.