Helsingin yliopisto kompensoi vuonna 2018 työntekijöidensä lentäen tehtyjen työmatkojen aiheuttamat ilmastopäästöt Nordic Offsetin palvelun avulla. Vuonna 2018 yliopiston käyttämän CWT-matkatoimiston kautta tehtiin työmatkoja 52,3 miljoonaa lentokilometriä, joista kertyi 4 503 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Kompensointi tehtiin Keniassa toteutettavan Gold Standard sertifioidun Simba Hills Improved Cookstoves –projektin kautta. Hankkeessa päästökaupparahoitus tukee puhtaampien keittimien käyttöä. Uusilla liesillä polttopuun käyttö puolittuu ja tämä vähentää metsien hakkuuta polttopuiksi ja suojelee pitkälti metsän ei-uusiutuvaa hiilinielua. Ilmastohyötyjen lisäksi hanke tukee muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita; polttopuiden keräämisen sijasta aikaa jää enemmän muille kotitaloustöille sekä lasten hoidolle ja koulutukselle.

Yksi merkittävä tekijä kohteen valinnassa oli se, että se on lähellä Helsingin yliopiston Taitan tutkimusasemaa Keniassa. Tutustuminen kompensaatioprojektiin on näin helppoa ja matkustuksesta aiheutuvat päästöt ovat pienet, sanoo yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaava vararehtori Tom Böhling.

Lue lisää Helsingin yliopiston tiedotteesta sekä yliopiston kestävän matkustamisen periaatteiden päivityksestä täältä.