KAS-Telineet kehitti työmaiden sääsuojaukseen merkittävästi ilmastoystävällisemmän vaihtoehdon. Sääsuojauksessa käytettävä PVC-muovi korvataan kestävällä ja kevyellä polypropyleenilla. Innovaation avulla työmaiden sääsuojauksen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät alle kolmannekseen. KAS-Telineet teetti Nordic Offsetilla selvityksen sääsuojauksen materiaalien ilmastovaikutuksista.

KAS-Telineet teetti Nordic Offsetilla selvityksen sääsuojauksen materiaalien ilmastovaikutuksista.Nordic Offsetin suorittama laskenta osoittaa, että PVC:n korvaaminen polypropyleenillä vähentää sääsuojan kasvihuonekaasupäästöt alle kolmannekseen. Kierrätettävän polypropyleenin kokonaispäästöt neliötä kohden olivat laskennassa 770 grammaa CO2e, siinä missä PVC-materiaalin päästöt olivat yli kolme kertaa suuremmat (2 629 grammaa CO2e). Tyypillisessä rakennushankkeessa sääsuojauksesta aiheutuneet kokonaispäästöt tippuvat 71 prosentilla.

Polypropyleenin ilmastoedut syntyvät valmistuksesta ja kierrätettävyydestä: valmistusmateriaalin ilmastokuorma on selvästi pienempi ja se voidaan hyödyntää energiajätteenä, toisin kuin PVC-muovi, joka käsitellään ongelmajätteenä. Materiaalin vaihtaminen kevyempään, kestävämpään ja kierrätettävään vähentää logistiikkaa ja kustannuksia. Kevyempi materiaali tekee myös asentamisesta nopeampaa ja turvallisempaa. KAS-Telineet on etsinyt korvaajaa PVC-muoville jo vuodesta 2012. Nyt ilmastoystävällisemmän vaihtoehdon hyödyt on todennettu. Uudet sääsuojat valmistetaan KAS-Telineiden omalla tuotantolinjalla Kaskisissa. Niiden käyttöä pilotoidaan tänä vuonna.

Materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjäljen laskenta suoritettiin soveltaen kansainvälistä kasvihuonekaasupäästöjen protokollaa, eri standardeja ja viitekehyksiä kuten ISO 14040, 14044 ja 14067 ja PAS 2050, sekä toimialakohtaisia ohjeistuksia (Ympäristöministeriö 2019: Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä).

“Rakennusprojekteissa suurimmat päästöerät syntyvät yleensä materiaalihankinnoista. KAS-telineelle tehty selvitys osoittaa, että uusilla, ilmastoystävällisillä tuotevaihtoehdoilla rakentamisen päästöjä voitaisiin merkittävästi alentaa”, sanoo sääsuojauksen materiaalivaihtoehtojen ilmastovaikutusten laskennan suorittanut Nordic Offsetin asiantuntija Anna-Katri Räihä.

Lue aiheesta lisää:

https://juuripartners.fi/ajankohtaista/kas-telineet-oyn-uusi-saasuojaratkaisu-vahentaa-saasuojauksen-ilmastovaikutukset-kolmannekseen/

Lisätietoja:

Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy, Senior Advisor, LCA and carbon footprint calculations