Vapaaehtoinen päästökompensointi on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Vaikka Suomessa on useita päästökompensointia tarjoavia yrityksiä, kotimaisilla kompensaatiomarkkinoilla ei ole ollut selkeitä kompensaation ja hiilineutraalisuuden määritelmiä tai kansallisia kriteereitä.

Ympäristöministeriön tuore selvitys linjaa hyvän kompensaation käytännöt ja minimikriteerit, sekä esittää ohjauskeinovaihtoehtoja, joilla kotimaisen vapaaehtoisen kompensaation laatua ja ilmastovaikutuksia voitaisiin kehittää.

Tuore raportti esittää markkinalle pelisääntöjä

Ympäristöministeriö julkaisi 12.8.2021 selvityksen vapaaehtoisen päästökaupan markkinatilanteesta ja lainsäätäjän mahdollisuuksista vaikuttaa alan sääntelyyn. Toistaiseksi yritykset toimivat elinkeino- ja kuluttajalainsäädännön mukaisesti ja vapaaehtoisen päästökaupan laatu perustuu itseregulaatioon; alan luomiin parhaisiin käytäntöihin, kolmansien osapuolien auditointeihin, laskentastandardeihin ja sertifikaatteihin. Markkinoiden kasvu on kuitenkin herättänyt keskustelua niin viranomaisissa kuin alan yrityksissä ja yhteisöissä, olisiko lisäsääntelylle tai pelisääntöjen kirkastamiselle tarvetta.

 

Nordic Offsetin toiminta parhaiden käytäntöjen mukaista jo vuodesta 2008

Luonnollisesti asiakkaamme – suomalaiset yritykset ja heidän asiakkaansa – ovat hyvin kiinnostuneita siitä, mitkä tavat laskea ja kompensoida hiilijalanjälkeään katsotaan uskottaviksi ja luotettaviksi, ja millaisia markkinointiväittämiä voi ilmastotyön perusteella vastuullisesti ja faktoihin perustuen esittää. Vahvimmat markkinointiväittämät ovat lupaus hiilineutraaliudesta ja päästöjen kompensoinnista: näillä väittämillä on todellista arvoa asiakkaille ja merkitystä kuluttajille. Lupauksilla tulee kuitenkin olla kate, eli päästöjen laskenta, vähentäminen ja kompensointi on tehtävä määrättyjen edellytysten ja kriteerien mukaan, ja juuri tähän haetaan nyt ympäristöministeriön johdolla kansallista linjanvetoa.

Nordic Offsetin toimintamalli ja kompensaatiopalvelu ovat yrityksen perustamisesta asti olleet Ympäristöministeriönkin kuvaamien parhaiden käytäntöjen mukaisia. On hyvä, että alalle tulevia uusia yrityksiä ja toimintatapoja voidaan jatkossa tarkastella yhteisiin pelisääntöihin nojautuen.

 

Työ vapaaehtoisen päästökompensoinnin kehittämiseksi jatkuu

Selvityksen kokoaman raportin mukaan tehokas keino vapaaehtoisen päästökompensoinnin laadun ja luotettavuuden kehittämiseen olisi kansallinen opas kompensaation hyvistä käytännöistä ja kriteereistä. Päästöjään kompensoivat yritykset voisivat vapaaehtoisesti sitoutua oppaan noudattamiseen.

Kompensointi kotimaiseen hiilinieluun tarvitsee erityisesti tukea ja yhteisiä työkaluja, jotta vaikutuksen kumoavaa kaksoislaskentaa ei synny. Tähän raportti ehdottaa kompensaation tuottajille vapaaehtoista rekisteriä, joka erottaisi kompensoinnissa käytettävät hiiliyksiköt valtion ilmastotavoitteista.

 

Suosittelemme selvitykseen tutustumista lämpimästi! Koko raportin pääset lukemaan täältä.