Tampereen kaupunki on hyvittänyt henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä lentopäästöt jo yli 10 vuoden ajan. Viimeiset kaksi vuotta kaupunki on kompensoinut lentopäästönsä yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa.

Tampereen kaupunki pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tullaan toteuttamaan siten, että alueellisia ilmastopäästöjä vähennetään vähintään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. Jäljelle jäävät 20 prosenttia päästöistä kompensoidaan esimerkiksi lisäämällä metsien hiilinielua. Kuntien ja kaupunkien rooli on merkittävä Suomen pyrkiessä hiilineutraaliuteen, ja usean kunnan ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisempia Suomen valtion asettamiin tavoitteisiin verrattuna.

Vuonna 2020 Tampereen kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt matkustivat huomattavasti vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian vaikutuksesta. Matkustamista pyritään välttämään myös tulevaisuudessa pandemian päätyttyä esimerkiksi etäyhteyksiä suosimalla.

Syntyneet päästöt kompensoitiin hankkimalla päästövähennysyksiköitä Etiopiaan sijoittuvasta, Gold Standardin sertifioimasta metsitysprojektista. Hankkeen tavoite on metsittää Humbon metsäkadosta kärsineet alueet uudelleen ja palauttaa maaperän hiilinielu. Metsityksen myötä luonnon monimuotoisuus sekä maaperän laatu elpyvät, jolloin tulvariski pienenee ja paikallisen pienviljelyn satoisuus kasvaa. Hanke tukee Humbon paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuutta tarjoamalla asukkaille koulutusta sekä työllistymismahdollisuuksia, ja se on toteutettu paikallisten yhteisöjen ja World Vision -järjestön yhteistyönä.

 

Lue lisää Tampereen päästökompensoinnista ja ympäristötyöstä täältä.