SBTi eli Science-Based Targets Initiative -aloite kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. SBTi on tunnetuin ja laajimmin hyödynnetty menetelmä päästövähennystavoitteiden asettamisessa, joka samalla tukee EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimusten toteuttamista.

Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on kasvihuonekaasupäästöt puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja laskettava nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. SBTi-aloite auttaa yrityksiä osaltaan tukemaan tätä tavoitetta ja asettamaan kunnianhimoisia, mutta saavutettavissa olevia konkreettisia tavoitteita omien päästöjensä vähentämiseksi. Maaliskuussa 2024 jo yli 7 500 yritystä on sitoutunut SBTi -aloitteeseen ja sitä kautta tehtyjen tavoitteiden vuotuiset päästövähennykset ovat yhteensä 76 miljoonaa tonnia CO2e.

Sääntely kiristyy

Jo voimaan astuneen EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä lukuisten yritysten tulee jatkossa raportoida olennaisia kestävyystietoja, jotka määräytyvät eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Ilmastonmuutoksen torjunta tulee olemaan olennainen aihe lähes kaikille raportointivaatimuksen alaisille yrityksille ja niiden on esitettävä päästövähennystavoitteensa joko absoluuttisena lukuna (t CO2e) tai prosentuaalisena vähenemänä vertailuvuodesta. Nämä tavoitteet tulee suunnitella vähintään vuoteen 2030 asti ja ne pitää jaotella erikseen Scope 1, 2 ja 3 -päästöille. Lisäksi on raportoitava, ovatko tavoitteet linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 °C tavoitteen kanssa. SBTi-aloite varmistaa, että yrityksen päästöt vähenevät Pariisin ilmastotavoitteiden mukaisesti ja tiedot täyttävät samalla CRSD:n raportointivaatimukset.

Päästölaskennasta liikkeelle

Jotta yritys voi asettaa päästövähennystavoitteita on sen laskettava liiketoimintansa hiilijalanjälki noudattaen GHG-protokollaa. SBTi:n mukaan päästölaskennan tulee kattaa ainakin 95 % Scope 1 ja 2 päästöistä ja Scope 3 -päästöt tulee olla tunnistettuja. Lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet asetetaan 5–10 vuodelle, pitkän aikavälin vuoteen 2050 asti. Tavoitteisiin pääsemiseksi yrityksen tulee määrittää selkeät toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Yrityksen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää miksi tieteeseen perustuviin tavoitteisiin kannattaa sitoutua ja mitä hyötyjä niillä voidaan saavuttaa. SBTi:n kanssa linjattujen tavoitteiden avulla varmistetaan, että yrityksen ilmastotoimet vastaavat kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksia. Lisäksi aloitteeseen liittyy monia muita näkökulmia, jotka tuovat yrityksille hyötyä. Pyrkiessä vähentämään päästöjä ja parantamaan energiatehokkuutta voi syntyä uusia tapoja toimia, mikä voi edistää innovaatioita ja johtaa kustannussäästöihin. SBTi auttaa yrityksiä myös vastaamaan sidosryhmien, kuten asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden, kasvaviin odotuksiin kestävää liiketoimintaa koskien.

Nordic Offset auttaa yrityksiä asettamaan SBTi-tavoitteita

Nordic Offset auttaa kaikenkokoisia yrityksiä liittymään SBTi -aloitteeseen ja siirtymään kohti vähäpäästöisempää liiketoimintaa.

Toimimme asiakkaan kumppanina toteuttaen SBTi-aloitteen mukaisten päästövähennystavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelun. Keskitymme selventämään mitä SBTi:n mukaiset toimenpiteet tarkoittavat yrityksen liiketoiminnan kannalta ja millaisilla käytännön toimenpiteillä päästöjä voidaan tehokkaasti vähentää.

Avustamme hiilijalanjäljen laskennassa, joka muodostaa perustan asetettaville tavoitteille. SBTi:n kanssa linjattujen päästövähennystavoitteiden avulla varmistamme, että yrityksen ilmastotoimet vastaavat kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksia. Syvällinen ymmärryksemme aloitteen vaatimuksista ja liittymisen edellytyksistä varmistaa, että työn lopputulos vastaa yrityksen tulevaisuuden tarpeita.

Haluatko tietää lisää SBTi-aloitteesta tai siihen sitoutumisesta? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Lue myös referenssimme : ”Nordic Offset suunnitteli Cinialle tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet”.