Maailman johtava startup-tapahtuma Slush tavoittelee hiilineutraaliutta kumppaninaan Nordic Offset. Slushin sustainability team kertoo:

“Slush teki vuonna 2019 ensimmäisen kolmannen osapuolen suorittaman hiilijalanjälkilaskennan, joka kattoi tapahtuman päästöt, organisaation koko vuoden aikaiset aktiviteetit sekä osallistujien lennot, hotellit ja ateriat Helsingissä. Hiilijalanjälki laskettiin vuoden 2018 tietojen perusteella, ja laskennasta saadun osallistujakohtaisen hiilijalanjäljen perusteella arvioitiin päästöjä vuodelle 2019. Tuloksena oli 8829 tonnia hiilidioksidia.

Tietäen nyt tarkasti, mistä Slushin hiilijalanjälki koostuu, Slushin seuraava askel on löytää ennakoivasti tapoja vähentää jalanjälkeä, esimerkiksi määrittelemällä ryhmämatkoille hiilibudjetin, luomalla paremman inventointijärjestelmän tapahtuman toteutuksessa käytettäville materiaaleille ja kehittämällä uusia tapoja, joilla Slushin kestävyysajattelua voidaan skaalata tapahtumien ulkopuolelle. Slush on hiilineutraaliuden  lisäksi myös matkalla kohti hiilipositiivista tulevaisuutta. Sillä välin, osana kestävyystavoitetta, Slush kompensoi päästönsä vuosittain. Vuonna 2019 Slush kompensoi omat ja osallistujiensa hiilijalanjäljen Nordic Offsetin palvelujen avulla. Slushin ilmastoinvestointi kohdistuu REDD-projektiin, jolla pyritään torjumaan metsien hävittämistä Brasiliassa. Slushille on tärkeää tukea sellaisia hankkeita, joista on ympäristönsuojelun lisäksi hyötyä yhteisöille. Valittu projekti antaa yhteisölle uusia valmiuksia ja pyrkii lisäämään biologista monimuotoisuutta alueella. Kestävä kehitys on olennainen osa Slushin toimintatapaa, ja organisaation hiilijalanjäljen ymmärtäminen on tärkeä pala palapelissä. Tulevina vuosina Slush jatkaa hiilijalanjälkilaskentaa seuratakseen edistymistään hiilijalanjäljen vähentämisessä ja kompensoidakseen päästönsä vuosittain. “