Seppälän Koulukuvat kompensoi ensimmäisenä koulukuvausyrityksenä koko oman toimintansa hiilijalanjäljen. Seppälän Koulukuvat on toiminut Suomessa jo lähes 60 vuotta ja kuvaa vuosittain yli 300 000 oppilasta.

Seppälän Koulukuvat on selvittänyt vuoden 2019 hiilijalanjälkensä yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa. Koulukuvaustoiminnasta aiheutuvat päästöt, joita ei nykymenetelmillä ole mahdollista vähentää, kompensoidaan investoimalla päästövähennyksiin sertifioiduissa hankkeissa. Seppälän Koulukuvat on Suomen ensimmäinen hiilineutraali koulukuvausyritys.

Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia hyödynnetään entistä tehokkaampien toimenpiteiden löytämisessä ja Seppälän Koulukuvien ilmastovaikutuksen vähentämisessä. Laskennassa  käytetään GHG-protokollan standardia, joka huomioi yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt, kuten energiankulutuksen, materiaalihankinnat, kuljetukset, työmatkustuksen sekä jätteet.

Jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa, Seppälän Koulukuvien omista vähennystoimenpiteistä jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan osallistumalla WWF:n Gold Standard-sertifikaatin mukaiseen Puhtaampien keittimien projektiin Ugandassa. Tehokkaampiin, puhtaampiin keittimiin panostamalla voidaan vähentää Ugandan ei-uusiutuvan puuenergian käyttöä, ja siten hillitä alueellista metsäkatoa. Yksi keitin vähentää arviolta 2,5 t CO2e kasvihuonekaasupäästöjä yhden vuoden käytön aikana. Kehittyvissä valtioissa, joissa ei ole säänneltyjä päästövähennystavoitteita, standardoidut ja varmennetut ilmastohankkeet ovat tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Seppälän Koulukuvat jatkaa ilmastotyötään, ja koulukuvauksen ilmastovaikutus selvitetään jatkossa vuosittain. Vuoden 2020 hiilijalanjälkeä lasketaan parhaillaan.

Lue lisää Seppälän Koulukuvien ilmastoteoista täältä.