Päästöjen kompensointi eli kumoaminen sertifioiduilla ilmastoyksiköillä

Kompensointi eli päästöjen kumoaminen tarkoittaa tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen mitätöintiä jonkin hankkeen kautta, joka vähentää, sitoo tai poistaa päästöjä vähintään saman verran kuin oma toiminta aiheuttaa. Ilmastotyön hierarkian mukaan päästöjen kumoaminen tulisi tehdä vain niille päästöille, joita ei itse vielä omassa toiminnassa pystytä muilla keinoin poistamaan.

Päästöjen kompensointiin eli kumoamiseen tulee käyttää laadukkaita ilmastoyksiköitä, jotka ovat aitoja, lisäisiä ja pysyviä. Niiden tulee olla mitattu, raportoitu ja todennettu. Tämän varmistamiseksi ilmastoyksiköt sertifioidaan ja verifioidaan erilaisilla standardeilla, joita ovat esimerkiksi Gold Standard, VERRA ja Puro.earth.

Päästöjen kompensointiin eli kumoamiseen käytettäviä ilmastoyksiköitä tuotetaan erilaisten päästöjä vähentävien, hiilidioksidia sitovien tai poistavien hanketyyppien kautta.

Päästöjä vähentävät hanketyypit:

 • Energiatehokkuus (teollisuudessa, kotitalouksissa ja yhteisöissä)
 • Pienen mittakaavan uusiutuva energia
 • Teollisuuskaasujen vähennykset
 • Vähäpäästöinen liikenne ja maatalous
 • Jätehuolto
 • Metsänsuojelu

Hiilidioksidin pysyvään poistamiseen perustuvat hanketyypit:

Luontopohjaiset:

 • Hiilidioksidin sitominen maaperään
 • Hiilidioksidin sitominen puuhun eli metsitys
 • Biohiili
 • Ekosysteemien ennallistaminen
 • Biomassan hiilidioksidin poisto

Tekniset:

 • Hiilidioksidin poisto suoraan ilmakehästä teknologisesti (esim. direct air capture, DACCs ja biological air capture BECCs)
 • Hiilidioksidin sidonta mineralisaatiolla
 • Hiilidioksidin sidonta valtameriin

Katso esimerkkejä välittämistämme hankkeista tämän sivun alaosasta.

Nordic Impactin palvelu

Nordic Impact välittää ainoastaan sertifioituja ilmastoyksiköitä erilaisista päästöjä vähentävistä, hiilinieluja lisäävistä tai hiilidioksidin pysyviä poistoja tukevista projekteista. Varmistamme välittämiemme hankkeiden käyttökelpoisuuden päästöjen kompensointiin eli kumoamiseen. Teemme kaikille hankkeille riskiarvion mm. ilmastohyötyjen pysyvyyden ja hiilivuodon varalta. Lisäksi arvioimme hankkeiden ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden. Nordic Impactin palveluun kuuluu myös aina päästöjen kumoamiseen liittyvä vastuullisuusviestinnän tuki.

Haluatko kuulla lisää vapaaehtoisesta hiilimarkkinasta ja päästöjen kumoamisesta? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.