Ugandan liesihanke on yksi Nordic Offsetin käyttämistä ja välittämistä kompensointihankkeista. Ugandassa sijaitseva puhtaampien keittimien hanke on Gold Standard -sertifioitu. Hankkeen kautta Ugandassa on käytössä yli puoli miljoonaa puhtaampaa keitintä, jotka vähentävät ruoanlaitossa käytettyä ei-uusiutuvan puuperäisen polttoaineen käyttöä jopa noin 50 % verraten perinteisiin metallikeittimiin.

Ugandan liesihanke ja sen ilmastohyödyistä on nostettu mediassa esiin joitakin kysymyksiä, joihin Gold Standard on vastannut tiedotteessaan.

Gold Standard tuo esiin, että Ugandan keitinhankkeen ilmastohyöty on todennettu YK:n akkreditoimien riippumattomien todentajien toimesta. Lisäksi hanke täyttää Gold Standard -sertifioinnin tiukat kansainväliset kriteerit. Liesimarkkinoiden kehittyminen Ugandassa ei peruuta sertifioidun hankkeen lisäisyyttä. Liesien mahdollinen käyttämättä jättäminen on huomioitu hankkeen kokonaispäästövähennysten laskennassa. Yhtenä epäkohtana esiin nostettu takuukorttijärjestelmä, ei kuitenkaan vaikuta hankkeen tuottamiin ilmastohyötyihin. Gold Standard tulee kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota takuukorttijärjestelmään ja sen kehittämiseen hankkeen seuraavien auditointien yhteydessä.

Hankkeeseen liittyvät taustaselvitykset löytyvät kattavasti täältä.

Nordic Offset pitää tärkeänä käydä avointa keskustelua vapaaehtoiseen kompensaatioon ja kansainvälisten kompensaatiohankkeiden laatuun liittyvistä näkökohdista. Useiden asiantuntijaselvitysten perusteella Nordic Offset allekirjoittaa Gold Standardin perustelut siitä, että Ugandan keitinhanke on laadukas, vaikuttava ja uraauurtava hanke, joka on konkreettisesti edistänyt ilmastonmuutoksen hillintää jo yli 10 vuoden ajan.

Ilmastohyötyjen lisäksi hanke on edistänyt ja edistää edelleen useaa muuta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta:

  • Puhtaampien keittimien hankkeen avulla vähennetään metsien hakkuita polttoainekäyttöön ja samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua.
  • Puhtaammat keittimet tuovat perheille säästöjä vuosittaisissa polttoainekustannuksissa (jopa 50 % vähemmän polttoainekuluja)
  • Puhtaammat keittimet vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja parantavat siten paikallista ilmanlaatua. Tähän liittyvä terveyshyödyt koskevat erityisesti naisia ja tyttöjä, jotka altistuvat haitoille eniten.
  • Puhtaammat keittimien vähentävät puun hakemiseen kuluvaa aikaa ja vapauttavat siten perheiden aikaa muuhun, esimerkiksi maataloustöille ja lasten koulunkäynnille.
  • Puhtaampien keittimien tuotanto luo työpaikkoja paikallisille.

Nordic Offset korostaa, että ilmastovastuullisessa toiminnassa on aina tärkeintä pyrkiä ensisijaisesti välttämään ja vähentämään omia päästöjä. Koska päästöjä väistämättä vielä aiheutuu, on parempi tukea kuin olla tukematta ilmaston ja kestävän kehityksen kannalta hyödyllisiä ja lisäisiä toimia, jotka ovat luotettavien tahojen kuten Gold Standardin sertifioimia.

Lisätietoa kompensoinnista ja eri kompensointihankkeista voi kysyä Nordic Offsetin asiantuntijoilta.