Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa.

Vuoden 2014 aikana Nordic Offset kehitti Finnfundille kattavan työkalun Finnfundin rahoittamien hankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen (CO2 ekv.) laskentaan. Työkalulla voidaan arvioida hankkeiden laskennalliset CO2 ekv- päästövähennykset projekteissa, joissa esimerkiksi korvataan fossiilista energiantuotantoa uusiutuvalla energialla tai metsityshankkeissa, joissa syntyy merkittäviä hiilinieluja. Työkalun avulla voidaan lisäksi määrittää hankkeiden aiheuttamat absoluuttiset CO2 ekv.- päästöt, jotka syntyvät esimerkiksi fossiilisen energian kulutuksesta.

Työkalu soveltuu mm. energian tuotannon (uusiutuva ja ei-uusiutuva), jätevesien anaerobisen käsittelyn, energian- ja polttoaineiden käytön, sekä metsityshankkeiden päästöjen ja päästövähennyksien laskentaan. Työ sisälsi myös kattavan workshop-koulutuksen laskentatyökalun käyttöön.