Nordic Offset on selvittänyt Encore Ympäristöpalvelut Oy:n toiminnan hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen. Vuonna 2020 Encoren toiminnan positiivinen ilmastovaikutus eli hiilikädenjälki oli yli 26 kertaa suurempi kuin Encoren toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki.

Encore Ympäristöpalvelut Oy tarjoaa yritysten ympäristöpalveluita jätehuollosta ja tietoturvasta kuormalavoihin ja teollisuuden energiaratkaisuihin. Encore muun muassa neuvoo asiakkaitaan jätteiden synnyn vähentämisessä ja kierrätysasteen nostamisessa sekä vuokraa ja välittää kuormalavoja yrityksille.

Nordic Offset toimii Encoren kumppanina ilmastovaikutusten selvittämisessä ja päästöjen kompensoinnissa.

 

Hiilijalanjäljen laskennalla päästölähteet selville

Encoren hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin ensimmäisen kerran vuodelle 2020. Laskenta perustui kansainvälisesti tunnetuimpaan ja käytetyimpään kasvihuonekaasupäästöjen protokollaan (Greenhouse Gas Protocol). Laskennassa huomioitiin pakolliset scope 1 ja 2 -päästöt sekä soveltuvin osin merkittävimpien päästölähteiden osalta vapaaehtoinen scope 3.

Hiilijalanjäljen laskennassa tarkasteltiin Encoren omia ja alihankintaverkoston 37 toimipistettä sekä logistiikkaverkostoa. Tarkastelussa huomioitiin 17 eri jätelajia. Laskentaan sisältyivät seuraavat toiminnot:

  • Logistiikka: jätteiden keräily ja lähtevät materiaalit
  • Toimipisteet: sähkönkulutus sekä poltto- ja voiteluaineen kulutus
  • Kuormalavapalvelu
  • Työmatkat

Hiilijalanjäljen laskennan tuloksien avulla saadaan selville suurimmat päästölähteet. Tuloksien perustella päästöjen vähentämistoimet voidaan suunnitella tehokkaammin ja keskittää niihin toimiin, joilla suurimpia päästövähennyksiä on mahdollista saada aikaan.

 

Hiilikädenjälki kertoo positiivisen ilmastovaikutuksen

Encore Ympäristöpalveluiden hiilikädenjäljen laskennassa tarkasteltiin jätteen keräyksellä ja kierrätettyjen materiaalien uusiokäytöllä tai jätteen hyödyntämisellä energiana aikaansaatua ilmastohyötyä.

Encore Ympäristöpalvelujen positiivinen ilmastovaikutus vuonna 2020 oli yhteensä yli 176 000 t CO2e. Tämä oli yli 26 kertaa suurempi määrä kuin Encoren toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki.

Suurin hiilikädenjälki per jätetonni syntyi muovin kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. Seuraavaksi suurimmat positiiviset ilmastovaikutukset syntyivät metallin uusiokäytöstä ja biojätteen hyödyntämisestä biokaasun tuotannossa.

Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen raaka-aineena tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uusien luonnonvarojen käyttöönotto. Encore tuo asiakkailleen ilmastohyötyjä edistämällä kiertotaloutta. Kun asiakasyritys tehostaa toimintaansa ja kehittää lajitteluaan, positiiviset ilmastovaikutukset lisääntyvät.

 

Lue lisää Encoren ilmastotyöstä täältä.