Nasdaq Helsinki eli Helsingin pörssi kartoitti ja kompensoi hiilijalanjälkensä jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Hiilidioksipäästöt kompensoitiin tällä kertaa ostamalla Nordic Offsetin palvelusta hiilijalanjälkeä vastaava määrä WWF:n suositteleman Gold Standard -sertifikaatin mukaisia päästöoikeuksia. Päästöoikeudet ovat syntyneet Ugandan energiatehokkaampien keittimien projektista, jossa metsien aavikoitumista vastaan taistellaan tukemalla vapaaehtoisen päästökaupan rahoituksella ympäristöystävällisempiä keittimiäkotitalouskäyttöön.

Helsingin pörssi on pystynyt pienentämään toiminnastaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä joka vuosi. Vuonna 2018 päästöt laskivat edellisvuoteen verrattuna 2 prosenttia. Hiilijalanjäljen kartoittaminen jatkaa Nasdaq Helsingin vuonna 2010 aloittamaa ympäristöohjelmaa,jonka perusteella Helsingin pörssi sai WWF Green Office -sertifikaatin ensimmäisenä pörssinä maailmassa vuonna 2010.. Kun Nasdaq Helsinki kompensoi ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkensä vuodelta 2011, oli se tiettävästi siinä kolmanneksi ensimmäinen pörssimaailmassa. Helsingin pörssin henkilökunta on sitoutunut ympäristöohjelmaan ja kaikki haluavat omalta osaltaan keskeisesti edesauttaa kestävän kehityksen hankkeiden onnistunutta läpivientiä.

Nasdaq Helsingin hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi ovat linjassa Nasdaq-konsernin kestävän kehityksen hankkeiden kanssa. Tällä halutaan myös tukea listayhtiöitä ja välittäjiä, jotka haluavat panostaa kestävään kehitykseen. Helsingin pörssin markkina-arvoltaansuuret yhtiöt ovatkin maailman johtavia vastuullisuusraportoinnissa. YK:n alaisen SSE Sustainable Stock Exchanges -hankkeen lokakuussa 2018 julkaistun World Stock Exchanges 2018 -tutkimuksen mukaan Nasdaq Helsingin listayhtiöt ovat maailman parhaimpia vastuullisuusraportoinnissa ja Corporate Knights Capitalin tammikuussa 2019 julkaistussa kansainvälisessä Global 100 -vertailussa peräti seitsemän suomalaisyhtiötä oli 100 vastuullisimman yhtiön joukossa.’

Nasdaq-konsernilla on ollut jo kahdeksan vuotta oma vastuullisuusohjelma. Nasdaq on ollut yksi perustajajäsenistä kahdessa kansainvälisessä yhteistyöelimessä, jossa keskustellaan ja kehitetään pääomamarkkinoilla käytettävää ESG-tiedon käyttöä. Toinen näistäon vuonna 2012 perustettu YK:n alainen Sustainable Stock Exchange -aloite ja toinen vuonna 2013 perustettu WFE:n vastuullisuustyöryhmä (World Federation of Stock Exchanges Sustainability Working Group).

Nasdaq Helsinki aikoo jatkaa tänäkin vuonna pyrkimyksiä kohti vihreämpää toimistoa.