Nordic Offset ja Perspectives Climate Group tarjoavat nyt yhdessä yrityksille kattavia neuvontapalveluja ilmasto- ja vastuullisuustyöhön.

Yhteistyö keskittyy erityisesti tarjoamaan yrityksille työkaluja ja tukea tieteeseen perustuvan Science-Based Targets -aloitteen mukaisen päästöpolun kehittämiseen ja hiilijalanjäljen laadukkaaseen kompensointiin.

Yritystoiminnan ilmastovaikutuksen tunteminen on tärkeä osa ympäristövastuuta, ja yritykset ottavat ilmastonmuutoksen huomioon strategiassaan kasvavassa määrin. Ilmastosopimusten myötä muuttuva lainsäädäntö luo reunaehtoja yrityksille, minkä vuoksi ilmastotyö tulee suunnitella myös pitkälle aikavälille.

Yksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista on pyrkiä rajoittamaan ilmaston lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Yritysten 1,5 asteen mukaisten ilmastotavoitteiden kehittämiseksi on perustettu aloite, Science-Based Targets initiative, johon osallistuu jo yli 1300 yritystä, joista yli 480 on määritellyt ja sitoutunut toimenpiteisiin, jotka ovat linjassa 1,5 asteen polun kanssa.

Vastataksemme asiakasyritystemme tarpeisiin ilmastopolitiikan ja hiilineutraaliusstrategian muuttuvassa ympäristössä olemme aloittaneet yhteistyön Perspectives Climate Groupin kanssa. Tarjoamme yrityksille työkaluja ja tukea tieteeseen perustuvan ilmastostrategian luomiseen, kuten 1,5 asteen päästöpolun määrittelyyn nettonollan (net-zero) ja hiilinegatiivisuuden saavuttamiseksi tulevaisuudessa.

”Yhteistyö Perspectives Climate Groupin kanssa antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme yhä laajemmin neuvontapalveluita vastuullisuuteen ja ilmastotavoitteisiin liittyen. Tämänkaltaiselle yhteistyölle on jo pitkään ollut kysyntää, sillä yritykset kiinnittävät huomiota entistä enemmän tulevaisuuden päästöihin, ja siihen, miten Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävästi”, kertoo Nordic Offsetin vastuullinen osakas Maija Saijonmaa.

Perspectives Climate Group (Perspectives) on kansainvälinen konserni, joka tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia kansainvälisen ilmastopolitiikan tutkimus- ja konsultointipalveluja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Perspectives on mukana vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden skaalausta edistävässä työryhmässä (Taskforce for Scaling the Voluntary Carbon Market) sekä YK:n ilmastoneuvotteluprosessissa hiilimarkkinayhteistyön sääntöjen kehittämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen alle (Artikla 6).

“Vahvuutemme täydentävät ihanteellisesti toisiaan: Nordic Offset on vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden pioneeri Pohjoismaissa ja Perspectives on puolestaan ollut kansainvälisten hiilimarkkinoiden ja ilmastopolitiikan kehityksen eturintamassa alusta lähtien”, toteaa Matthias Krey, Perspectivesin liiketoiminnan kehitys- ja myyntijohtaja.

Perspectives tukee maiden Pariisin sopimuksille antamien ilmastolupausten (Nationally Determined Contribution) toimeenpanoa ja päivittämistä. Lisäksi Perspectives on kansainvälisesti tunnettu uraauurtavasta työstään YK:n puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism) kehittämiseksi. Yrityksellä on vahva kokemus kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta ja vertailutasojen määrityksestä valtio-, toimiala- sekä organisaatiotasolla.

Perspectivesillä on asiantuntijoita ympäri Eurooppaa, myös Helsingissä.

 

 

Lue lisää Pariisin ilmastosopimuksesta FAQ-sivultamme.