YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat olennainen osa Itä-Suomen yliopiston strategiaa ja arjen toimintaa. Ne näkyvät yliopiston toiminnassa mm. Green Office – ja Reilun kaupan sekä yhteiskuntasitoumusten toimenpiteiden kautta tiiviissä ja yhteistyönä opiskelijoiden ja muiden yliopiston toimijoiden kanssa. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat myös osa yliopistonlaatujärjestelmää. Kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty kaikkeen opetukseen ja näkyy vahvasti myös yliopiston tutkimuksen kärkialueilla. Erityisen vahvaa yliopistolla on monialainen ilmastotutkimus.

Yliopisto pienentää toimintansa ilmastopäästöjä monin tavoin matkalla kohti mahdollisimman vähäpäästöistä yliopistoa. Kahdella eri kampuksella Itä-Suomessa toimivalla yliopistolla matkustaminen on yksi merkittävä päästölähde. Kampusten välistä matkustamista pyritään välttämään monipuolisin etäyhteysmenetelmin ja suosimalla ensisijaisesti julkisen liikenteen ja kimppakyytien käyttöä. Kotimaan lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjä yliopisto on kompensoinut vuoden 2019 alusta Nordic Offsetin kautta investoimalla Gold Standard -sertifioituihin päästövähennysprojekteihin tavoitteena laajentaa kompensaatio jatkossa myös ulkomaan lentomatkustamisen päästöihin.