Nordic Offset on yhdessä Opetushallituksen kanssa laatinut selvityksen Erasmus+ -ohjelman kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden kompensointimahdollisuuksista. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa päästöjen vähentämiskeinoista päätöksenteon tueksi.

Erasmus+ on Euroopan unionin ohjelma, joka tukee koulutusta, nuorisoa ja urheilua. Ohjelma tarjoaa yli neljälle miljoonalle eurooppalaiselle mahdollisuuden opiskella ja kerätä kokemuksia ulkomailla. Nykyisen seitsemän vuoden ohjelmakauden talousarvio on 14,7 miljardia euroa. Seuraavalla kaudella 2021–2027 ohjelman talousarvion on tarkoitus kasvaa noin 50 prosenttia (Eurooppa-neuvosto 2020).

 

Selvityksessä laadittiin skenaariotarkastelu uuden Erasmus+ -ohjelman kasvihuonepäästöjen kompensaatiomahdollisuuksille vuosille 2021–2027. Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia teemoja:

  • Analyysi kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat syntyneet ohjelman lentojen seurauksena vuosina 2016, 2017 ja 2018.
  • Skenaarioiden luominen tulevista kasvihuonepäästöistä eri olettamuksilla.
  • Kompensaatiomarkkinoiden analyysi
  • Ehdotus toteuttamiskelpoisista kompensaatiovaihtoehdoista

 

Selvitys perustuu ajatukseen, että ensimmäinen askel kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on mitata toiminnan hiilijalanjälki, toteuttaa sitten mahdolliset toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja lopulta kompensoida jäljellä oleva hiilijalanjälki.

 

Selvityksestä tuotettiin raportti, jaetaan kaikille Erasmus+ -ohjelman kansallisille toimistoille. Raportti on saatavilla sähköisessä muodossa täältä.