Muut asiantuntijapalvelut

Tarjoamme monipuolisia ESG-palveluita, jotka auttavat organisaatioita integroimaan ympäristö-, sosiaalisen vastuun- ja hallintotapa-näkökulmat liiketoimintaan.

Asiantuntijoillamme on kokemusta laaja-alaisista vastuullisuusasioiden arvioinneista (ESG-arvioinnit), joten voimme tarvittaessa räätälöidä palvelumme tukemaan vaatimuksia liittyen muihin ympäristöteemoihin sekä sosiaaliseen vastuuseen ja kestäviin hallintotapoihin.

Muutamia esimerkkejä muista palveluistamme:

Luontojalanjälki

Luontojalanjälki kertoo organisaation, tuotteen tai palvelun vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin. Luontokatoa ehkäisevien toimien ja niiden raportointikäytäntöjen lainsäädännölliset vaatimukset ulottuvat pian myös yhä useampaan yritykseen muun muassa asteittain voimaan tulevien EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointidirektiivin myötä.

EU:n kestävyysraportointidirektiivissä asetetaan vaatimuksia biodiversiteettiriskien ja mahdollisuuksien taloudellisten vaikutusten arvioinnille. Tämän pohjalle tarvitaan laaja-alaista tietoa yrityksen arvoketjun eri vaiheiden biodiversiteettiin kohdistuvista vaikutuksista.

Luontojalanjäljen mittaukseen ei ole toistaiseksi olemassa standardia kuten kasvihuonekaasupäästöjen laskennalle, mutta lukuisia kokeiluasteella olevia mittareita kehitetään parhaillaan.

Luontojalanjäljen arvioinnissa tulee tunnistaa niin sanotut luontokadon viisi ajuria, joita ovat: maan- ja vedenkäyttö, luonnonvarojen suora hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saasteet sekä haitalliset vieraslajit. Näiden osalta arvioinnissa tarkastellaan toiminnon aiheuttaman ympäristövaikutuksen suuruutta, tyyppiä ja sijaintia. Haittavaikutus ilmoitetaan yhtenä yksikkönä, joka on vaikutuksen seurauksena potentiaalisesti hävinneiden lajien osuus.

Luontojalanjäljen osalta keskeistä on määrittää ennakoivasti yritykselle biodiversiteettistrategia. Tähän voi kuulua voi kuulua toimialan mukaan esimerkiksi luontokatoon vaikuttavien tekijöiden ja riskien arviointi, ennakoivien, sopeuttavien ja ennallistavien toimien tunnistaminen, kehitystä seuraavien mittareiden valinta sekä luonnon monimuotoisuuden tiekartan laadinta.

Nordic Impactin asiantuntijoilla on laaja-alaista kokemusta ympäristövaikutusten arvioinneista erilaisissa hankkeissa. Voimme toimia yrityksesi tukena luontojalanjäljen määrittämisessä ja biodiversiteettiä koskevien selvitysten toteuttamisessa.

ESG-analyysit

Tarjoamme kattavia ESG-analyyseja organisaatioille, jotka haluavat arvioida ympäristö-, sosiaalisen vastuun- ja hallintotapa-näkökohtia liiketoiminnassaan tai esimerkiksi yrityskauppatilanteessa. Analyysimme auttavat tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet näillä osa-alueilla sekä tarjoavat konkreettisia suosituksia kestävien käytäntöjen edistämiseksi.

Sidosryhmäkuulemiset

Tarjoamme konsultointipalveluita sidosryhmäkuulemisissa, jotka ovat olennainen osa vastuullista liiketoimintaa. Autamme organisaatioita tunnistamaan ja viestimään tehokkaasti sidosryhmilleen, kuten asiakkaille, työntekijöille, sijoittajille ja paikallisyhteisöille. Tavoitteenamme on edistää avoimuutta, ymmärrystä ja vuorovaikutusta, mikä vahvistaa organisaation mainetta ja lisää luottamusta sen toimintaan.

Haluatko tietää lisää palveluistamme? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.