Nordic Offsetin asiantuntijat suunnittelivat Cinian lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet perustuen kansainväliseen Science-based targets -aloitteeseen (SBTi). Aloitteen tarkoituksena on edistää ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä asettamaan riittävän kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

Nordic Offset laski digitaalisia ratkaisuja ja kyberturvapalveluja tarjoavalle Cinialle organisaation hiilijalanjäljen ensimmäisen kerran vuodelle 2021. Laskenta kattoi kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti pakolliset scope 1 ja 2 -päästöt sekä osittain vapaaehtoiset scope 3 -päästöt.

Cinia on asettanut lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteen, jonka mukaan vuonna 2024 hiilijalanjälki per työntekijä tulisi olla enintään 70 % vuoden 2021 päästöistä.

Oman lyhyen aikavälin tavoitteen lisäksi Cinian ilmastotyötä ohjaa Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös, jonka mukaan yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa ilmastovaikutukset sekä asettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet.  Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen.

Näiden perusteella Nordic Offsetin toteutti Cinialle lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden suunnittelutyön. Työssä sovellettiin kansainvälisen Science based targets -aloitteen (SBTi) tieteeseen perustuvaa viitekehystä sekä ICT-sektorin toimialakohtaista ohjeistusta, jotta Cinian pitkän aikavälin tavoitteen suuntaviivat vuodelle 2035 saatiin määritettyä. Nordic Offsetin asiantuntijat konkretisoivat tavoitteet ja havainnollistivat vaadittuja päästövähennystoimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi työssä esitettiin kehitysehdotuksia hiilijalanjäljen seurantaan.

Työn avulla Cinia sai selkeät suuntaviivat oman ilmastotyön suunnitteluun sekä konkreettisia esimerkkejä päästövähennystoimenpiteiden optimointiin.

Kiinnostaako organisaation hiilijalanjälki tai päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden suunnittelu? Kysy lisää asiantuntijoiltamme!