Nordic Offset on laskenut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n oman toiminnan hiilijalanjäljen. Laskennan tulosten perusteella suunniteltiin päästövähennystoimenpiteitä kohti hiilineutraalia toimintaa. EK on suomalainen elinkeinoelämän etujärjestö, johon kuuluu 19 toimialaliittoa ja yli 15 000 jäsenyritystä.

Nordic Offsetin asiantuntijoiden toteuttamalla hiilijalanjäljen laskennalla saadaan selville organisaation merkittävimpien toimintojen ilmastovaikutus. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hiilijalanjälki kartoitettiin nyt toimintavuoden 2021 osalta. Laskenta voidaan toistaa vastaavasti seuraavina vuosina ja siten seurata päästöjen kehitystä.

Nordic Offsetin toteuttama hiilijalanjäljen laskenta perustuu aina kansainvälisesti hyväksyttyihin kasvihuonekaasupäästöjen protokollan (Greenhouse Gas Protocol) -standardeihin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hiilijalanjäljen laskennassa tarkasteltiin standardin mukaisesti omasta toiminnasta syntyviä suoria kasvihuonekaasupäästöjä polttoaineen kulutuksesta (scope 1) sekä ostetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen aiheuttamia epäsuoria päästöjä (scope 2). Lisäksi laskentaan sisällytettiin vapaaehtoisista scope 3 -päästöistä muut tunnistetut päästölähteet, joita olivat matkustus työajalla, hankinnat, jätteet ja niiden logistiikka sekä vedenkulutus ja jätevedet.

Hiilijalanjäljen laskennan tulosten perusteella tunnistetaan toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät päästölähteet, ja niitä vastaavat konkreettiset päästövähennystoimet voidaan suunnitella asiantuntijoiden avulla. Nordic Offsetin asiantuntijoiden tuottamaan hiilijalanjäljen raporttiin kuuluu analyysi ja suositukset päästövähennystoimista, joilla voidaan suunnata kohti hiilineutraaliutta. Ne päästöt, joita ei vielä tällä hetkellä pystytä vähentämään nollaan, voidaan kompensoida sertifioiduin päästövähennysyksiköin.

Lue lisää Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vastuullisuustyöstä täältä.