Pankaboard on yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa selvittänyt tuotteidensa hiilijalanjäljen sekä julkaissut kartonkituotteidensa osalta uuden hiilineutraalin Zero-C-tuoteperheen.

Pankaboard valmistaa korkealaatuisia kartonkituotteita, joista on nyt saatavilla uusi Zero-C-tuoteperhe. Kaikille Zero-C-tuotteille on tehty ISO 14025 -standardiin pohjautuva elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) ja tuotekohtaiset arvioinnin tulokset on koottu ympäristötuoteselosteeseen (Environmental Product Declaration, EPD). Ympäristötuoteseloste on myös verifioitu kolmannen osapuolen toimesta.

Standardit täyttävän selvityksen avulla tuotteiden ilmastovaikutukset pystyttiin tunnistamaan niiden koko elinkaaren ajalta. Zero-C tuotteiden fossiiliset päästöt olivat keskimäärin noin 650 kg CO2e/tuotetonni. Puuperäisiin kartonkipakkauksiin on kuitenkin sitoutuneena biogeenistä hiiltä, jonka määrän arvioitiin olevan peräti -1 000 kg CO2e/tuotetonni.

Laskennassa huomioitiin kartonkituotteiden tuotekategoriasäännön* mukaisesti pakolliset ylävirran prosessien päästölähteet (mm. raaka-aineiden ja materiaalien valmistus), oman ydintoiminnan päästöt (mm. logistiikka, tuotteiden valmistus, tuotantoprosessin jätteiden käsittely) sekä alavirran prosessit (tuotteiden jakelu ja kuljetuksen aikaisen pakkausjätteen käsittely).

Vuoden 2022 aikana Pankaboardin asiakkailla on mahdollisuus valita hiilineutraaleja versioita tutuista, korkealaatuisista kartonkituotteista. Zero-C-tuotteiden hiilineutraalin statuksen saavuttamiseksi niiden valmistuksesta aiheutuvat fossiiliset päästöt hyvitetään sertifioitujen kompensointihankkeiden avulla.

Kompensoinnin kokonaismäärässä ei oteta huomioon tuotteisiin jo sitoutuvaa biogeenistä hiiltä. Jos se huomioitaisiin, olisi tuotteiden hiilijalanjälki jo ennen kompensointia negatiivinen (keskimäärin n. -350 kg CO2e/tuotetonni).

Pankaboard myös pyrkii aktiivisesti löytämään ratkaisuja toimintansa ja tuotteiden fossiilisten päästöjen vähentämiseen.

 

Kiinnostaako hiilineutraalit tuotteet, tuotteiden elinkaariarviointi tai ympäristötuoteseloste? Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

 

* Product category rules (PCR): PCR 2010:14 Processed paper and paperboard. Version 3.0.1, date 2021-10-25. UN CPC 3214.