Hiilijalanjäljen hallinta on oleellinen osa yritysten vastuullista liiketoimintaa 

Nordic Offset on Suomen pisimpään toiminut hiilineutraaliuspalveluihin keskittynyt yritys. Hiilijalanjäljen hallinnan tärkeys kasvaa vuosi vuodelta, kun asiakkaat ja sijoittajat vaativat yrityksiltä ilmastovastuullisuutta. 

Hiilijalanjäljen laskennalla saadaan selville yrityksen ilmastovaikutus. Laskennalla voidaan selvittää esimerkiksi organisaation, kiinteistön, tuotteen, palvelun tai tuotantoprosessin ilmastovaikutus. Kun päästölähteet tiedetään, voidaan päästöjä pienentävät toimenpiteet kohdistaa oikein. 

Suuria päästölähteitä voivat olla esimerkiksi energiankulutus, materiaalihankinnat, kuljetukset ja matkustaminen. Usein päästöjen vähentäminen tuo mukanaan myös taloudellisia säästöjä, kun toiminta tehostuu. Laskennassa kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan ja hiilidioksidin lisäksi huomioon otetaan esim. metaani- ja typpioksiduulipäästöt. 

Räätälöimme palvelun tarpeittesi mukaan, kun haluat kasvihuonekaasupäästösi hallintaan 

 • Tarjoamme käyttöösi kansainvälisten standardien mukaisen hiilijalanjäljen laskennan 
 • Asiantuntijamme laativat suositukset päästöjen vähentämistoimenpiteistä. Suositukset voidaan linjata Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisiksi. 
 • Jos tavoittelet hiilineutraaliutta, laskemme tarjouksen sertifioitujen vapaaehtoisten päästövähennysten ostamisesta jäljelle jäävien päästöjen kompensoimiseksi 
 • Autamme ilmastotekojesi viestinnässä 
 • Myös positiivisen ilmastovaikutuksen eli hiilikädenjäljen selvittäminen on mahdollista. 

Palveluihimme luottavat muun muassa

Hiilijalanjäljen laskenta kohteittain 

Organisaatiot, toimipaikat ja kiinteistöt 

Organisaation tai toimipaikan hiilijalanjäljen laskenta ja vähentäminen on konkreettinen ilmastoteko ja osa yritysten vastuullista ympäristöstrategiaa. 

Toimipaikan hiilijalanjälkeä voi pienentää tehokkaasti seurannan avulla. Kasvihuonekaasupäästöt, joita työpaikat eivät voi välttää, voidaan kompensoida vapaaehtoisilla päästövähennyksillä. 

Palveluun kuuluu toimitilojen ja esimerkiksi työmatkailun hiilijalanjäljen laskenta sekä suositukset kertaluonteisista ja jatkuvista toimenpiteistä ilmastokuormituksen pienentämiseksi. Laskennassa seurataan tärkeimpiä toimiston, kiinteistöjen ja työnteon hiilijalanjälkeen vaikuttavia muuttujia ja tavoitellaan hiilijalanjäljen pienentämistä kestävien ja tietoisten valintojen kautta. 

Tuotteet, palvelut ja prosessit 

Vähäpäästöisyys ja tuotannon vastuullisuus ovat vahvoja arvolupauksia asiakkaiden tehdessä valintoja eri tuotteiden ja palveluiden välillä. Tuotteen valmistamisen tai palvelun tuottamisen hiilijalanjäljen ollessa tiedossa, voidaan niiden kuormittavuus vähentää minimiin ja tarvittaessa kompensoida jäljelle jäävä ilmastovaikutus ostamalla vapaaehtoisia sertifioituja päästövähennyksiä. 

Lähes minkä tahansa tuotteen, palvelun tai tuotantoprosessin hiilijalanjälki voidaan laskea ja kartoittaa kohdat, jossa tuotanto voisi olla ilmastoystävällisempää. Kestävämpi tuotanto voi olla optimoinnin jälkeen edullisempaa, jolloin voidaan lisäksi panostaa päästöjen kompensointiin. Konkreettisten ja oikein tehtyjen vastuullisuustekojen varaan voi alkaa rakentaa kestävää kilpailuetua. 

Ota yhteyttä

Rahoitustuotteet ja investoinnit 

EU on viime vuosina vahvistanut kestävän rahoituksen standardeja. EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä (EU Taxonomy Regulation) velvoittaa rahoitussektoria määrittämään rahoitustuotteiden kestävyyden, ottaen ensimmäisenä huomioon ilmastovaikutuksen. Nordic Offset neuvoo asiakkaita ja toteuttaa investointikohteiden sekä yritysten ilmastovaikutusten analyysejä EU-luokitusjärjestelmän tuoreiden sääntöjen nojalla. Toteutamme myös puolestasi esimerkiksi EU Innovation Fundin vaatimat kasvihuonekaasupäästövähennyslaskelmat investoinneille. 

Rahoitusta halutaan suunnata kestävästi toimiville yrityksille. Ilmastovastuullisuudesta on tulossa konkreettinen osa yrityksen arvonmääritystä. 

Asiakaskertomuksia

KAS-Telineet kehitti työmaiden sääsuojaukseen merkittävästi ilmastoystävällisemmän vaihtoehdon 

Sääsuojauksessa käytettävä PVC-muovi korvataan kestävällä ja kevyellä polypropyleenilla. Innovaation avulla työmaiden sääsuojauksen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät alle kolmannekseen.  

 • Nordic Offsetin suorittama laskenta osoittaa, että polypropyleenimateriaali vähentää sääsuojan kasvihuonekaasupäästöt alle kolmannekseen. 
 • Kierrätettävän polypropyleenin kokonaispäästöt neliötä kohden olivat laskennassa 770 grammaa CO2e, siinä missä PVC-materiaalin päästöt olivat yli kolme kertaa suuremmat (2 629 grammaa CO2e). Tyypillisessä rakennushankkeessa sääsuojauksesta aiheutuneet kokonaispäästöt tippuvat 71 prosentilla. 
 • Polypropyleenin ilmastoedut syntyvät valmistuksesta ja kierrätettävyydestä: valmistusmateriaalin ilmastokuorma on selvästi pienempi ja se voidaan hyödyntää energiajätteenä, toisin kuin PVC-muovi, joka käsitellään ongelmajätteenä. Materiaalin vaihtaminen kevyempään, kestävämpään ja kierrätettävään vähentää logistiikkaa ja kustannuksia. Kevyempi materiaali tekee myös asentamisesta nopeampaa ja turvallisempaa. KAS-Telineet on etsinyt korvaajaa PVC-muoville jo vuodesta 2012. Nyt ilmastoystävällisemmän vaihtoehdon hyödyt on todennettu. 
 • Materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjäljen laskenta suoritettiin soveltaen kansainvälistä kasvihuonekaasupäästöjen protokollaa, eri standardeja ja viitekehyksiä kuten ISO 14040, 14044 ja 14067 ja PAS 2050, sekä toimialakohtaisia ohjeistuksia (Ympäristöministeriö 2019: Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä). 

PAMista ensimmäinen hiilineutraali ammattiliitto 

 • Nordic Offset Oy laski PAMin toiminnan hiilijalanjäljen vuodelta 2019. Laskenta toteutettiin kansainvälisen käytetyimmän kasvihuonekaasupäästöprotokollan (GHG Protocol) mukaan. PAMin kokonaishiilijalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 536 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). 
 • Aiheuttamansa hiilijalanjäljen PAM hyvittää vapaaehtoisen päästökauppamarkkinan kautta sertifioiduilla kompensointihankkeilla. Ideana on, että ensisijaista on pyrkiä poistamaan toiminnastaan ilmastopäästöt. Vapaaehtoisen päästökaupan kautta pyritään kumoamaan niiden päästöjen vaikutukset, joita ei ole kyetty poistamaan. Kaupassa rahoitetaan toisaalla kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä, hiilinieluja lisääviä tai kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä pysyvästi poistavia toimia. 
 • PAMin hiilijalanjäljen laskelma koostuu PAMin toimipisteiden energiankulutuksesta, hankinnoista ja jätteistä, omien ajoneuvojen käytöstä, henkilökunnan työmatkoista sekä hallinnon kokousjärjestelyistä. 
 • Vuonna 2019 PAMin toiminnassa suurin hiilijalanjälki aiheutui matkustamisesta. Sen osuus oli tasan puolet kokonaispäästöistä. Toimipaikoissa suurin päästölähde oli lämmitys, noin 18 % hiilijalanjäljestä. Hankinnat taas olivat yhteensä n. 15 % hiilijalanjäljestä. Hankintojen päästöistä merkittävä osa aiheutui vuonna 2019 hankituista kannettavista tietokoneista. 
 • Jatkossa PAM aikoo päästöjen vähentämisessä kiinnittää entistä tarkempaa huomiota matkustustapojen valintaan. Tilaisuuksien ja kokouksien järjestämisessä jatketaan myös etäyhteyksien käyttämistä. 

Valitse, mistä palveluista olet kiinnostunut ja täytä yhteystietosi 

Päivitä yrityksesi toiminta ilmaston kannalta kestävämmälle pohjalle. 

100% kotimainen Nordic Offset tarjoaa yrityksellesi asiantuntevaa hiilijalanjäljen laskentaa ja konsultaatiota päästöjen pienentämiseksi. Välitämme lisäksi päästövähennyksiä laadukkaimmista Gold Standard -sertifioiduista kompensointihankkeista. 

Asiantuntijamme DI Maija Saijonmaa ja MMM Anna-Katri Räihä ovat Suomen johtavia hiilijalanjäljen laskennan ja ilmastovastuun osaajia. 

Valitse, mistä palveluista olet kiinnostunut ja täytä yhteystietosi
 • Hidden
  Älä täytä tätä. Jos tässä kentässä on jotain, niin se on luultavasti koneellisesti lisätty ja lomakkeen tietoja ei ollenkaan käsitellä.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.