Hankkeessa suojellaan Rimba Rayan aluetta metsäkadolta kaakkoisessa Borneossa, Indonesiassa. Suojelualue kattaa 64 000 hehtaaria ja se on elinympäristö sadoille lajeille, mukaan lukien uhanalaiselle borneonorangille, jonka esiintyvyys on vähentynyt 95 %:a tällä vuosisadalla.

Jo vuosikymmenien ajan Borneo on kärsinyt metsäkadosta ja sen jäljellä olevat sademetsät ovat vaarassa hävitä puunkorjuun, laittomien hakkuiden, mineraalikaivosten ja palmuöljyn tuotannon vuoksi. Projektin tärkein suojelumekanismi on paikallisten kestävän toimeentulon turvaaminen. Hankkeen päästövähennykset ovat 3 500 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa ja hanke tukee kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Hankkeen sosiaalisia hyötyjä ovat mm.:

  • Alueen 13 kyläyhteisöä säilyttävät asuinalueensa, eivätkä menetä sitä esimerkiksi palmuöljy-yhtiöille.
  • Projekti hankkii yhteisöille vedensuodatuslaitteita, tarjoaa energiatehokkaampia liesiä ja mahdollisuuden aurinkoenergialla toimivaan valaistukseen. Lisäksi asukkaita koulutetaan suojelualueen hoidossa ja ympäristönsuojelussa, ja heillä on oikeus terveydenhoitoon.
  • Projekti luo paikallisille työllistymismahdollisuuden projektin toimintoihin, kuten metsäpaloturvallisuuteen ja vartiointiin salametsästyksen ja laittoman puunkorjuun varalta.

Hankkeen ympäristöhyötyjä ovat mm.:

  • Borneon turvesuometsät sisältävät hiiltä 70 kertaa enemmän kuin fossiilisten polttoaineiden käytön vuosittaiset yhteenlasketut CO2-päästöt koko maapallolla. Borneon hiilinielujen suojelu on siis hyvin tärkeää ilmastomuutoksen estämiseksi.
  • Projekti turvaa Rimba Rayan suojelualueen erittäin rikkaan biodiversiteetin säilymisen.

Lue lisää hankkeesta VCS-rekisteristä täältä.