Hankkeen käynnistyessä vuonna 2019 Carbofex oli oman alansa edelläkävijä ollessaan maailman ensimmäinen Puron sertifioima biohiilen tuottaja.

Biohiilen valmistamiseen tarvittava biomassa tulee PEFC-sertifioiduista suomalaisista metsistä metsänhoidon sivuvirtana. Yksi tonni Carbofexin tuottamaa biohiiltä sitoo itseensä 3 200 kg hiilidioksidia ilmakehästä ja toimii hiilen pitkäaikaisena varastona. Hiilipitoisuus valmiissa tuotteessa on peräti 94,8 % ja biohiilellä onkin monenlaisia käyttökohteita esimerkiksi kestävän maatalouden edistämisessä.

Hankkeen ympäristöhyötyjä:

  • Biojalostamo poistaa ilmakehän hiilidioksidia hiiltämällä biomassaa, jolloin puolet siihen fotosynteesin avulla sitoutuneesta hiilestä mineralisoituu eikä vapaudu enää kiertoon.
  • Huokoinen, kennomainen biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä sekä varastoi ja luovuttaa ravinteita kasville. Hiili parantaa juuristolle tärkeiden mikrobien elinolosuhteita, jolloin ne edistävät kasvin terveyttä ja auttavat sitä parempaan kasvuun.
  • Biohiili parantaa karjan ruuansulatusta, terveyttä sekä vähentää metaanipäästöjä, jolloin eläin hyödyntää ravintonsa tehokkaammin. Biohiili myös tehostaa lannan kompostoitumista ja vähentää hajuhaittoja.
  • Suodatuskäytössä biohiilen varaus vangitsee hiukkasia ympäriltään. Se sitoo pysyvästi esimerkiksi elohopeaa. Lisäaineistettuna biohiili on muun muassa tehokas fosforin saostaja. Biohiili puhdistaa ilmaa, vettä ja maaperää.

Lisäksi hanke on linjassa seuraavien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa: