Kenian metsityshanke tukee pienviljelijöiden metsänkasvatusta ja peltometsäviljelyä Kenian Central Rift Valleyssa ja itäisissä provinsseissa. Hanke on osa kansainvälistä pienviljely- ja puunkasvatusohjelmaa, The International Small Group and Tree Planting Programia (TIST), jonka avulla pienviljelijät torjuvat köyhyyttä, metsäkatoa ja kuivuutta, ja samalla saavat lisätuloja hiilikrediittien myynnistä.

Projektissa on mukana jo yli 8600 jäsentä, jotka saavat tuloja puiden istutuksesta omalle maalleen. TIST tarjoaa heille koulutusta paremmista viljelymenetelmistä, sekä perusterveydenhuollon ja mahdollisuuksia työllistymiseen viljelyn ohella.

Hankealue kattaa tällä hetkellä yli 2500 hehtaaria. Arvioiden mukaan Kenian metsistä 12 000 hehtaaria hakataan vuosittain mm. maatalouden käyttöön. Metsäkato aiheuttaa Keniassa eroosiota, maaperän köyhtymistä ja hiilinielujen vähentymistä.

Hankkeen ympäristöhyötyjä:

• Hanke korjaa metsäkadon seurauksena köyhtyneen maaperän laadun, jolloin tulvariski vähenee ja satoisuus paranee. Myös puiden ja maaperän hiilinielu palautuu.

• Puiden istutus vesistöjen läheisyyteen parantaa maaperän kykyä pidättää vettä, jolloin eroosio ja ravinteiden huuhtoutuminen vähentyy projektialueella.

Hankkeen sosiaalisia hyötyjä:

• Hankkeen jäsenet voivat hankkia lisätuloja puiden sadon myynnistä, kuten hedelmistä, pähkinöistä ja hunajasta, hiilikrediiteistä saadun tulon lisäksi. Hanke tukee erityisesti naisten ja köyhyydessä elävien paikallisten elinkeinoa.

• Viljelijät saavat koulutusta kestävistä viljelymenetelmistä ja kotoperäisten puulajien käytöstä, jotka kestävät kasvitauteja ja sopivat paikallisiin olosuhteisiin

• Metsien kasvaessa, polttopuuta syntyy luonnollisesti maahan pudonneista oksista. Hakkuiden tarve vähentyy.

• Perheet saavat koulutusta terveydenhuolloin aiheista, kuten malariasta ja hygieniasta

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (SDG-tavoitteet) ovat yleisiä kehotuksia toimintaan, joka tukee köyhyyden poistamista, maapallon suojelemista ja kaikkien ihmisten rauhan ja hyvinvoinnin turvaamista. Tavoitteita on yhteensä 17, ja tämä projekti on linjassa seuraavien kanssa:

Lue lisää hankkeesta VCS-rekisterissä.