Pohjois-Dakotan osavaltiossa sijaitseva laitos tuottaa bioetanolia ja muita arvokkaita sivutuotteita hyödyntäen paikallisesti viljeltyä maissia. Bioetanolin valmistuksen fermentaatioprosessissa syntyvät CO2-päästöt otetaan talteen, puhdistetaan mahdollisista epäpuhtauksista, ja johdetaan putkistoa pitkin 1800 metrin syvyydessä olevaan pysyvään geologiseen varastoon, jolloin päästöt eivät vapaudu ilmakehään.

Geologiselle varastolle on myönnetty luokitus 6 (Class VI), jolla varmistetaan, ettei varastoinnista synny haittaa luonnolle tai paikallisille asukkaille. Luokitus vaatii, että laitos seuraa ja raportoi toimintaansa myös luokituksen myöntämisen jälkeen.

Hankkeen hyödyt:

  • Vähähiilinen biopolttoaine vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.
  • Ilmanlaatu paranee, sillä käyttäessä biopolttoainetta liikenteen polttoaineena syntyy vähemmän ilmansaasteita ja pienhiukkaspäästöjä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön.
  • Hanke luo talouskasvua ja työllistää paikallisia asukkaita.

Lisäksi hanke on linjassa seuraavien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa: