Biohiili tuotetaan BIOMACON-teknologialla, jossa raaka-aineena hyödynnetään paikallisista, FSC-sertifioiduista metsistä tulevia sivuvirtoja. Materiaali sisältää ligniiniä, jonka vuoksi se soveltuu erityisen hyvin biohiilen tuotantoon. Vastaavasti materiaalin energiasisältö on ligniinin vuoksi tavanomaista matalampi eli sivuvirralla olisi muutoin vain vähän käyttökohteita.

Tuotannossa tarvittava energia tulee suoraan Hjelmsäterin omista aurinkopaneeleista ja yhden tuotetun biohiilikuivatonnin hiilipitoisuus on peräti 94 %. Hiili kiertää nopeasti elollisessa luonnossa ja hitaasti elottomassa luonnossa – tällä teknologialla hiili saadaan siirrettyä ja varastoitua nopeasta kiertokulusta hitaaseen. Biohiiltä voidaan käyttää lisäämään ympäristön arvoa, sillä biohiili sitoo hyvin vettä ja ravinteita, mikä puolestaan parantaa maaperän ravinteikkuutta ja luo paremmat kasvuolosuhteet kasveille.

Hankkeen hyödyt:

  • Hanke sijaitsee alueella, jossa kaarnakuoriaisiin kuuluva hyönteislaji nimeltä kirjanpainaja, on vahingoittanut puustoa. Vahingoittunutta biomassaa voidaan hyödyntää biohiilen tuotannossa, jolloin lisääntyneen kuumuuden ja kuivuuden aiheuttama metsäpaloriski vähenee, kun vahingoittuneen biomassa leviäminen suuremmalle alueelle saadaan estettyä.
  • Biohiiltä voidaan hyödyntää mm. maataloudessa, jolloin ravinteiden käyttötarve vähenee ja viljelykset kestävät paremmin vaihtelevia sääolosuhteita, kuten kuivuutta, biohiilen hyvän vedensitomiskyvyn ansiosta.

Lisäksi hanke on linjassa seuraavien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa: