Paikalliset yhteisöt ovat kehittäneet Sodon metsänistutushankkeen yhdessä kansalaisjärjestön World Visionin kanssa. Sen tavoitteena on suojella Etiopian eteläosassa voimakkaasti huonontunutta metsää ja istuttaa uusia puita tukemaan alueen ekosysteemin pitkäaikaista palauttamista. Tähän mennessä hankkeessa on istutettu jo yli 450 000 puuta ja hankealue kattaa yli 228,9 hehtaaria.

Metsään sitoutuneen hiilen määrä kasvaa puiden istutuksen sekä metsänsuojelun kautta, mikä auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Metsitys tukee luonnon monimuotoisuutta, sillä trooppiset metsät ovat tärkeä elinympäristö monille lajeille.

Sosiaaliset hyödyt:

  • Hanke on luonut yli 100 pysyvää työpaikkaa alueelle.
  • Osa hankkeesta saatavista varoista ohjataan koulutukseen, sekä terveyden ja ympäristönsuojelun edistämiseen.
  • Istutusten tuottamat hedelmät ja vihannekset parantavat ruokaturvaa ja terveyttä.

Ympäristöhyödyt:

  • Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen
  • Ilmastomuutoksen lieventäminen
  • Hiilen varastointi
  • Luonnonjärjestelmien kuten luonnollisten purojen palauttaminen
  • Eroosion hallinta ja vesien suojelu

Lisäksi hanke on linjassa seuraavien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa: