Korkealaatuinen biohiili tarjoaa ratkaisun maatalouden haasteisiin, kuten ravinneköyhään maaperään. Biohiilen käyttö mm. vähentää lannoitteiden käyttöä, suojaa pohjavesiä ja parantaa maaperän hedelmällisyyttä sekä vedenpidätyskykyä.

Carbon Cyclen myymällä biohiilellä on EBC-sertifikaatti, jolla varmistetaan, että biohiili on tuotettu kestävästi. Tuotanto on aloitettu 2019 ja vapaaehtoisesta päästökaupasta saaduilla tuloilla sitä pystyttiin laajentamaan 2023, jolloin ilmastovaikutus on myös suurempi. Tuotannossa käytetään paikallista haketta, joka on peräisin PEFC-sertifioiduista metsistä.

Hankkeen hyödyt:

  • Ottamalla talteen taloudelliselta arvoltaan vähäistä biomassaa kestävästi hoidetuista metsistä ja stabiloimalla hiiltä pyrolyysin avulla, hiilidioksidi saadaan turvallisesti sitoutettua biohiileen. Jos biomassa olisi jätetty hajoamaan tai poltettaisiin, hiilidioksidi vapautuisi takaisin ilmakehään.
  • Huokoinen, kennomainen biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä sekä varastoi ja luovuttaa ravinteita kasville. Hiili parantaa juuristolle tärkeiden mikrobien elinolosuhteita, jolloin ne edistävät kasvin terveyttä ja auttavat kasvia parempaan kasvuun.​
  • Biohiili parantaa karjan ruuansulatusta, terveyttä, vähentää mm. metaanipäästöjä, jolloin eläin hyödyntää ravintonsa tehokkaammin. Biohiili myös tehostaa lannan kompostoitumista ja vähentää hajuhaittoja.​

Lisäksi hanke on linjassa seuraavien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa: