Viestintä osana yritysvastuuta

Kun vastuullisuus on kiinteä osa yrityksen liiketoimintaa, voi omista ilmastoteoista viestiä avoimesti ja läpinäkyvästi. Tämä lisää uskottavuutta ja luo kilpailuetua. Vastuullisuusviestintää ohjaa useat eri kansainväliset linjaukset sekä kotimaiset pelisäännöt.

Autamme asiakkaitamme tuottamaan erityisesti laadukasta päästötietoa vastuullisuusviestintään ja tuemme oikeanlaisen viestin muotoilussa. Konsultoimme asiakkaitamme myös vastuullisuusviestinnän ohjeiden ja kestävyysraportointidirektiivin vaatimusten tulkinnassa ja soveltamisessa.

Ilmastoasioiden viestintä haltuun

Vuonna 2023 Euroopan komissio on laatinut uuden Green claims -lakialoitteen, jolla pyritään kitkemään perusteettomien ympäristö- ja ilmastoväitteiden käyttöä markkinoinnissa. Tallaisia ovat esimerkiksi väitteet hiilineutraalius tai ilmastoystävällisyys. Lakialoitteen pohjalta Suomessa ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet oppaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden parhaista käytännöistä sisältäen ohjeistuksen oikeanlaisten hiilineutraaliusväittämien käyttöön. Suomessa väittämien käyttöä valvoo kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Nordic Offset seuraa jatkuvasti väittämiä koskevan lainsäädännön ja ohjeiden kehitystä. Toimeksiannoissamme noudatamme tarkasti tiukimpia uusimpia kriteerejä ja toimialan ohjeita. Kaikkiin toimeksiantoihimme kuuluu vastuullisuusviestinnän tuki, jossa autamme asiakkaitamme oikeanlaisten viestin muotoilussa ja väittämien käytössä.

Lähtökohtana väittämien käytölle on, että niiden tulee perustua tutkittuun ja todennettuun tietoon sekä viestin yhteydessä tulee läpinäkyvästi avata nämä perusteet. Nordic Offsetin palveluun kuuluvat kaikki ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriön julkaiseman oppaan suosittelemat ilmastotyön vaiheet, joita ovat seuraavat:

  1. Omien päästöjen kattava ja luotettava laskenta, johon kuuluu scope 1, 2 ja 3 (lue lisää hiilijalanjäljen laskennasta täältä)
  2. Omien päästövähennysten priorisointi, ilmastotavoite ja ilmastotiekartta
  3. Laadukkaiden ilmastoyksiköiden käyttö päästöjen kompensoinnissa eli kumoamisessa
  4. Hyvien markkinointikäytäntöjen soveltaminen ja uskottavien ilmastoväittämien käyttö viestinnässä
  5. Läpinäkyvä, ymmärrettävä ja riittävän yksityiskohtainen raportointi

Haluatko tietää lisää vastuullisesta viestinnästä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Kestävyysraportointidirektiivin ilmastovastuun vaatimuksiin vastaaminen

Vuonna 2024 voimaan astuva EU:n kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) luo raamit yritysten kestävyysraportoinnille eli sille, miten yritysten tulee jatkossa raportoida ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Taloudellisen raportoinnin rinnalla nämä kertovat yritysten ei-taloudellisesta suorituskyvystä auttaen sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä saamaan syvällisempää ja vertailukelpoisempaa tietoa yrityksen liiketoiminnan vastuullisuudesta.

Lue lisää kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kestävyysraportoinnin laatimiseen liittyvistä palveluista täältä.